Covid-19

Detta gör vi med anledning av Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer avseende Covid-19 och agerar i enlighet med myndigheternas riktlinjer. Medarbetare med symptom på sjukdom stannar hemma.

Genom att hjälpas åt och vara extra noga med att tvätta händerna kan vi tillsammans undvika att smittan sprids vidare. Vi på Libanesen gör alltid vårt yttersta för att du som besöker oss får god service. Det kommer fortsatt att vara vårt viktigaste fokus nu och framöver.

Enligt Livsmedelsverket finns det i nuläget ingenting som tyder på att viruset Covid-19 kan spridas genom förtäring av mat eller dryck. I våra rutiner vid hantering av livsmedel, rengöring av redskap och diskar samt för god hygien följer vi strikt Livsmedelverkets riktlinjer. Vi följer dessutom noga Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer.

Vi vill också uppmana alla våra gäster att vara rädda om varandra genom att hålla avståndet till andra när du står i kö för att ta mat eller för att betala i kassan.

Tack för visad hänsyn.